De Roo

Wij hebben uw vervoer

Bel 0174 624441 24 uur per dag bereikbaar

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

De meeste kinderen kunnen zelfstandig naar school of worden gebracht en gehaald door hun ouders, verzorgers, formele of informele kinderopvang. Kinderen die een grotere afstand naar school moeten afleggen, omdat zij bijvoorbeeld speciaal onderwijs nodig hebben of vanwege geloofs- en levensovertuigingen naar een speciale school gaan, kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer kan worden aangevraagd bij de gemeente waarin u woont. Voor de gemeente Westland verzorgt De Roo Taxi en Autoverhuur het leerlingenvervoer.

In de gemeente Westland komen kinderen in aanmerking voor leerlingenvervoer als:
• zij een verstandelijke, psychische en/of lichamelijke beperking hebben (afstand naar school is niet van belang)
• zij vanwege geloofs- of levensovertuigingen naar een passende school gaan en de afstand naar deze school meer dan 6 kilometer is
• zij een beperking hebben en de afstand naar school meer dan 6 kilometer is

De chauffeurs van De Roo zijn getraind en opgeleid om kinderen met een beperking veilig naar school te brengen en van school op te halen. Voor kinderen die met een rolstoel worden vervoerd, heeft De Roo speciale
voertuigen die voldoen aan de gestelde eisen betreffende gehandicapten- en rolstoelvervoer.

Voor het aanvragen van leerlingenvervoer binnen de gemeente Westland verwijzen wij u graag door naar de website van de gemeente.