De Roo

Wij hebben uw vervoer

Bel 0174 624441 24 uur per dag bereikbaar

Leerlingenvervoer Calamiteitenplan

Aanmeldformulier Calamiteitenplan Leerlingenvervoer

Vanzelfsprekend staat veiligheid bij De Roo Taxi voorop. Via deze brief willen wij dan ook uw aandacht vragen voor de communicatie omtrent calamiteiten tijdens het leerlingenvervoer.

Onder calamiteiten verstaan wij:

- Ernstige verkeersongevallen waarbij voertuigen zijn betrokken die uitvoering geven aan het leerlingenvervoer én waarbij sprake is van persoonlijk letsel bij leerlingen;
- Zeer slechte weersomstandigheden, zoals ijzel, hevige sneeuwval, storm, verkeersinfarct, enz. of de aankondiging daarvan middels een officieel weeralarm;
- Andere omstandigheden die de uitvoering van het leerlingenvervoer ernstig hinderen of ontregelen.

Tijdens het georganiseerde leerlingenvervoer, dat wordt uitgevoerd door De Roo Taxi, kunnen zich calamiteiten voordoen. Wanneer dit gebeurt is het voor alle partijen van groot belang dat wij snel en adequaat kunnen handelen en communiceren. Ook is het noodzakelijk om de opvang van leerlingen te waarborgen wanneer zij, als gevolg van een calamiteit, niet meer kunnen worden vervoerd.

Om deze reden richt De Roo Taxi op korte termijn een WhatsApp groep op waarin wij in ieder geval één ouder of verzorger van de leerling toevoegen. Deze WhatsApp-groep is uitsluitend bedoeld voor bovengenoemde calamiteiten. Vragen en ziek- of betermeldingen in deze WhatsApp-groep worden niet behandeld. Hiervoor zijn wij per e-mail (llv@taxiautoverhuur.nl) of telefonisch (0174 – 25 40 23) te bereiken.

Voor het oprichten van deze WhatsApp-groep hebben wij in ieder geval van één ouder of verzorger een bruikbaar telefoonnummer nodig waarop u bereikbaar bent. Wij verzoeken u om onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Verouderde gegevens in onze administratie actualiseren we zodat wij van iedereen de meest recente contactgegevens hebben. Graag attenderen wij u erop dat het, ondanks onze inspanningen voor een goede communicatie, nog altijd uw eigen verantwoordelijkheid is om via WhatsApp (dan wel telefonisch) bereikbaar te zijn.